Welkom op de website van CLB-Kempen.
Lees meer over onze werking.

 

Meteen
naar:

Vacatures

Vacatures binnen CLB-Kempen
Meer info

Nieuws

Voor leerkrachten

VCLB-Kempen maakt zich verstaanbaar voor anders...
CLB-Kempen en Scholen over M-decreet: een aanbo...
Verontrustende situaties

Voor leerlingen

Operatie Vaccinatie
Twee prikjes nu kunnen je later veel leed bespa...
Je hebt een vraag voor het CLB maar je bent gee...

Voor ouders

Verontrustende situaties
Operatie Vaccinatie
Een IQ-test voor terugbetaling logopedie?

Thema's

Voor leerkrachten

Intelligentie meten: hedendaagse basiskennis vo...
WAKANNEKIK
Op school leren reanimeren

Voor leerlingen

Je kreeg een tuchtmaatregel van de school en je...
Je kreeg een B- of C-attest en je gaat er niet ...
Het CLB en ongewettigde afwezigheden

Voor ouders

Intelligentie meten: hedendaagse basiskennis vo...
’t Is maar een prikje … VACCINATIES ZIJN BE...
Medisch onderzoek voor vierjarige kleuters: pre...

Welkom bij CLB-Kempen

Onderwijskiezer.be
hulplijnen

VCLB-Kempen maakt zich verstaanbaar voor anderstalige ouders

gok-labelVoor de vierde keer nodigt VCLB-Kempen kort geschoolde anderstalige ouders uit om hen beter te begeleiden bij het uitstippelen van de onderwijsloopbaan van hun kind. We werken hiervoor samen met het Centrum voor Basiseducatie en Prisma. Lees meer

CLB-Kempen in cijfers

Scholen en leerlingen CLB-Kempen neemt de leerlingenbegeleiding op voor leerlingen in 186 scholen.  Daarvan zijn er 122 scholen basisonderwijs, 50 scholen secundair onderwijs, 12 scholen buitengewoon onderwijs en een campus voor Syntra-opleidingen. Lees meer

Het CLB is succesvol bij opsporen visusproblemen

Evaluatie van 10 jaar visusscreening  aan de hand van geregistreerde gegevens van meer dan 1 miljoen leerlingen levert opvallend positieve resultaten. Lees meer

Operatie Vaccinatie

CLB-Kempen wil graag zijn steentje bijdragen om onze schoolbevolking voor 95 % gevaccineerd te krijgen tegen mazelen.  Dan kan de ziekte zich nog moeilijk verspreiden. Lees meer

CLB-Kempen zorgt ervoor dat “iedereen” het begrijpt!

"Brieven zijn te moeilijk, te lang, te formeel...". Zo kregen en krijgen we meer reacties van scholen, ouders en leerlingen over onze schriftelijke boodschappen naar cliënten. Onze brieven en folders blijken veelal op het bredere CLB-cliënteel te zijn gericht. Daardoor missen kinderen en gezin Lees meer

CLB-Kempen maakte een draaiboek crisisbegeleiding

Crisis.. het woord is voortdurend in het nieuws. Helaas maken we bij onze cliënten ook crisissen mee, die hen persoonlijk diep treffen. Een crisis doet zich voor als een gebeurtenis een dergelijke impact heeft op een groep leerlingen en/of leerkrachten dat zij tijdelijk niet in staat zijn op een normale manier te functioneren. Lees meer

Op zoek naar nieuwe school of studierichting?

Zoek eens in de onderwijskiezer. Heb je dan nog vragen, informeer bij de betrokken school of bij de clb-medewerker die deze school begeleidt. Die kan je vinden in het tabblad scholen en medewerkers.

Oei, een mama op school!

Hartverscheurend zat een kleutertje in de klas te huilen. De juf vertelde: “Het is zijn eerste schooldag en Mathias mist zijn mama”. Met tussenpozen zweeg hij eventjes, maar kwam er een volwassene de klas binnen, dan zette Mathias weer alle registers open.
Lees meer

"Wat moet ik doen als ik een vaccinatiekaart verloren ben?"

Het aantal verhalen dat over het CLB de ronde doet, is niet op één hand te tellen. Het aantal vragen evenmin. Veel daarvan zien we regelmatig terugkomen. Bekijk de veelgestelde vragen.