Welkom op de website van CLB-Kempen.
Lees meer over onze werking.

 

Meteen
naar:

Vacatures

Spontane sollicitaties
Meer info

Nieuws

Voor leerkrachten

VCLB-Kempen maakt zich verstaanbaar voor anders...
Verontrustende situaties
Smartboards: lastig voor de ogen?

Voor leerlingen

Scholenbeurs Secundair Onderwijs Turnhout op 2/...
CLB Ch@t – DEL your problems, Take CTRL of yo...
Operatie Vaccinatie

Voor ouders

Informatieavond voor ouders – Op stap naa...
Een nieuwe methode om gehoorverlies tijdig op t...
Verontrustende situaties

Thema's

Voor leerkrachten

Ondersteuning vanuit een ondersteuningsnetwerk
Intelligentie meten: hedendaagse basiskennis vo...
WAKANNEKIK

Voor leerlingen

Je kreeg een tuchtmaatregel van de school en je...
Je kreeg een B- of C-attest en je gaat er niet ...
Het CLB en ongewettigde afwezigheden

Voor ouders

Luizen: de nat-kam methode
Intelligentie meten: hedendaagse basiskennis vo...
’t Is maar een prikje … VACCINATIES ZIJN BE...www.clbchat.be

CLB-Kempen nieuws

CLB-Kempen maakte een draaiboek crisisbegeleiding

Crisis.. het woord is voortdurend in het nieuws. Helaas maken we bij onze cliënten ook crisissen mee, die hen persoonlijk diep treffen.
Een crisis doet zich voor als een gebeurtenis een dergelijke impact heeft op een groep leerlingen en/of leerkrachten dat zij tijdelijk niet in staat zijn op een normale manier te functioneren.
Als zich een dergelijke situatie voordoet worden de betrokkenen vaak overspoeld door negatieve gevoelens. Soms worden ze ook in snelheid genomen door de gebeurtenissen. Het is dan goed om te kunnen terugvallen op een vooraf uitgewerkt plan om een crisis aan te pakken.
Medewerkers van CLB-Kempen worden veelal bij die crisisaanpak van scholen betrokken. Vandaar hun nood aan een draaiboek crisisbegeleiding, waarbij de crisis bekeken wordt vanuit de CLB-werking. Het draaiboek staat nu ter beschikking van onze personeelsleden.
In de centrumraden van dit schooljaar worden ook de scholen ingelicht over het draaiboek crisisbegeleiding van CLB-Kempen. Het is niet de bedoeling van ons draaiboek om in de plaats te komen van de crisisbegeleidingsplannen die scholen zelf ontwikkeld hebben. Wij willen aanvullend werken, in de geest van de CLB-opdracht. In het geval van crisis willen we toch wel uit eigen beweging een aanbod aan de betrokkenen doen.
In de bijzondere bepalingen of afsprakennota’s willen we met elke school onder onze begeleiding bij de start van het schooljaar 2012-2013 over crisisbegeleiding spreken. We willen dan afspraken gemaakt hebben over hoe de crisisaanpak van de school en de CLB-aanpak van crisis samen sporen wanneer zich een crisis voordoet. We maakten een stroomschema van ons begeleidingsplan.

Naar vorige pagina

Info geplaatst op 07/02/2012 en laatst aangepast op 21/06/2013.

Een leugentje om bestwil

Op scholen kom ik dikwijls kinderen tegen met sweaters waarop, meestal in het Engels, enkele woorden of een zinnetje gedrukt staat. Ik heb de gewoonte om hun dan te vragen of ze wel weten wat daar op hun borst of rug prijkt.
Lees meer

"Wat moet ik doen als ik een vaccinatiekaart verloren ben?"

Het aantal verhalen dat over het CLB de ronde doet, is niet op één hand te tellen. Het aantal vragen evenmin. Veel daarvan zien we regelmatig terugkomen. Bekijk de veelgestelde vragen.