Welkom op de website van CLB-Kempen.
Lees meer over onze werking.

 

Meteen
naar:

Vacatures

Spontane sollicitaties
Meer info

Nieuws

Voor leerkrachten

VCLB-Kempen maakt zich verstaanbaar voor anders...
Verontrustende situaties
Smartboards: lastig voor de ogen?

Voor leerlingen

Scholenbeurs Secundair Onderwijs Turnhout op 2/...
CLB Ch@t – DEL your problems, Take CTRL of yo...
Operatie Vaccinatie

Voor ouders

Informatieavond voor ouders – Op stap naa...
Een nieuwe methode om gehoorverlies tijdig op t...
Verontrustende situaties

Thema's

Voor leerkrachten

Ondersteuning vanuit een ondersteuningsnetwerk
Intelligentie meten: hedendaagse basiskennis vo...
WAKANNEKIK

Voor leerlingen

Je kreeg een tuchtmaatregel van de school en je...
Je kreeg een B- of C-attest en je gaat er niet ...
Het CLB en ongewettigde afwezigheden

Voor ouders

Luizen: de nat-kam methode
Intelligentie meten: hedendaagse basiskennis vo...
’t Is maar een prikje … VACCINATIES ZIJN BE...www.clbchat.be

CLB-Kempen nieuws

GON en ION heten voortaan “Ondersteuning”

Vanaf september 2017 is er een nieuw model voor de ondersteuning van leerlingen en leerkrachten in het gewoon onderwijs. Die ondersteuning moet de bestaande GON en ION vervangen. Hiermee wil de overheid meer inclusief onderwijs realiseren.

Het blijft de bedoeling om de ervaring van leerkrachten in het buitengewoon onderwijs in te zetten in het gewoon onderwijs.

Deze inzet kan verschillende vormen aannemen:

  • Leerlinggerichte begeleiding
  • Leerkrachtgerichte begeleiding
  • Schoolondersteuning

De nieuwe opgerichte ondersteuningsnetwerken bepalen de aard en de duur van de begeleiding en ze bepalen ook welke deskundigheid wordt ingezet.

Het CLB brengt samen met de scholen en ouders de specifieke onderwijsbehoeften van leerlingen in kaart. Als die beantwoorden aan de criteria van het M-decreet dan komen die specifieke onderwijsbehoeften in een verslag of een gemotiveerd verslag zoals we dat de voorbije jaren deden.

 

 

Naar vorige pagina

Info geplaatst op 28/03/2017 en laatst aangepast op 10/10/2017.

Een leugentje om bestwil

Op scholen kom ik dikwijls kinderen tegen met sweaters waarop, meestal in het Engels, enkele woorden of een zinnetje gedrukt staat. Ik heb de gewoonte om hun dan te vragen of ze wel weten wat daar op hun borst of rug prijkt.
Lees meer

"Wat moet ik doen als ik een vaccinatiekaart verloren ben?"

Het aantal verhalen dat over het CLB de ronde doet, is niet op één hand te tellen. Het aantal vragen evenmin. Veel daarvan zien we regelmatig terugkomen. Bekijk de veelgestelde vragen.