Operatie Vaccinatie

CLB-Kempen wil graag zijn steentje bijdragen om onze schoolbevolking voor 95 % gevaccineerd te krijgen tegen mazelen.  Dan kan de ziekte zich nog moeilijk verspreiden.

Wij doen dan ook van harte mee aan de “operatie Vaccinatie” die de Vlaamse overheid gelanceerd heeft. Het spuitje dat de kinderen daarvoor nodig hebben wordt gratis aangeboden in het vijfde leerjaar lager onderwijs.  Het wordt (mits toestemming van de ouders) toegediend bij gelegenheid van het medisch onderzoek op het CLB. In dit spuitje zit ook een vaccin tegen bof en rode hond.

Het kan gebeuren dat kinderen het vaccin niet tijdens het medisch onderzoek gekregen hebben.  Als ouders hun kind alsnog willen laten vaccineren dan kunnen ze contact opnemen met het CLB. Ouders kunnen ook een afspraak maken met de huisarts. Het vaccin is in beide gevallen gratis, maar bij de huisarts moet je de raadpleging betalen.