Het CLB = Centrum voor Leerlingen Begeleiding

En zo’n centrum bestaat uit mensen. Die mensen delen met u datgene waar u als ouder of leerkracht warm voor loopt: het wel en wee van uw kinderen, hoe ze het doen op school, hoe ze zich voelen, hun gezondheid.

Ons medisch team verzorgt de medische onderzoeken voor de schoolbevolking. Daarnaast zijn we ook actief bij de preventie van luizen, werken rond gezonde voeding, relationele en seksuele opvoeding,…

We overleggen met leerkrachten, veel vragen komen dus via hen bij ons terecht. Maar er zijn ook steeds meer ouders of jongeren die zelf naar het CLB stappen.

Het welbevinden van de leerling staat altijd centraal. We luisteren naar vragen van leerkrachten, ouders en ook van leerlingen zelf. We observeren in de klas, overleggen met de klasleerkracht, bemiddelen, hebben contact met specialisten,… Kortom: we zoeken samen mee naar een oplossing!

Soms is onderzoek zinvol (vb. bij hardnekkige leerproblemen), soms is begeleiding van een leerling (vb. rond sociale vaardigheden), een groep leerlingen (vb. bij een pestsituatie) of van het gezin een antwoord. Of we wijzen u de weg naar mensen die u verder kunnen helpen: van logopedisten tot onderzoekscentra.

Het CLB werkt gratis en in vertrouwen (onze medewerkers zijn gebonden aan het beroepsgeheim).

CLB-Kempen

Wij begeleiden in totaal 185 scholen en meer dan 60.000 leerlingen. Daarmee zijn wij het grootste CLB in Vlaanderen.

Vestigingen

Elk van onze vestigingen begeleidt een deel van het werkgebied van ons CLB. Daarin begeleiden we zowel scholen van het gemeentelijk onderwijs als scholen van het vrij onderwijs.
Naast de hoofdzetel in Herentals werken we vanuit vijf vestigingen: Geel, Herentals, Hoogstraten, Mol en Turnhout.

Teams

In elke vestiging zijn er teams. Niet de individuele medewerker maar het team staat in voor de volledige CLB-opdracht t.a.v. zijn doelgroep. Elk teamlid heeft een uitgesproken teamrol. Het team doet aan casusbespreking; het bespreekt de aanpak van de begeleiding, doet aan intervisie en doorstroming van informatie.

Teamrolgroepen

Teamrolgroepen zijn dwarsverbindingen in onze organisatie. Ze groeperen namelijk over de vestigingen heen de personeelsleden die eenzelfde teamrol opnemen in hun onderscheiden teams. Ze concentreren zich op een welomschreven inhoudelijk aspect van de werking.  Zo is het mogelijk om deskundigheid op te bouwen door gerichte nascholing en intervisie; ook wordt het mogelijk om samen wegen te zoeken om die deskundigheid ook tot op de werkvloer van de CLB-begeleiding te brengen.

Onze volledige structuur

Bekijk het organigram van CLB-Kempen.

“Ik word altijd buitengesloten door de kinderen van mijn klas.”
Sofie, 13 jaar“Spelling is voor mij zeer moeilijk, ik kan de regels nooit onthouden.”
Stef, 11 jaar

“Mijn dochter kan niet goed leren. Ze is uren bezig met haar huiswerk. Hoe kan ik haar thuis beter begeleiden?”
Mama van Lotte

“Ik voel me echt niet goed in mijn vel.”
Lies, 14 jaar

“Ik maak me zorgen over de gezondheid van mijn zoon.”
Mama van Toon

“Joran is de laatste tijd wel erg druk en doet andere kleuters pijn. Zijn mama heeft me verteld dat ze gaan scheiden.”
Juf van Joran

“Ik heb een B-attest ontvangen, welke richtingen kan ik nog volgen?”
Joris, 15 jaar

Heeft u zelf een vraag voor ons?

Die kan u via het contactformulier stellen.
Sommige vragen worden vaak gesteld. U kan deze zelf ontdekken bij de veelgestelde vragen. Misschien vindt u er meteen een antwoord.

Werken bij CLB-Kempen?

Er werken bij ons psychologen, pedagogen, maatschappelijk werkers, psychologisch assistenten, verpleegkundigen, artsen en administratieve medewerkers. Regelmatig zijn we op zoek naar nieuwe medewerkers

Opmerking of klacht over onze werking?

Ook in dat geval luisteren we graag naar u. Via het meldingsformulier kan u ons de nodige gegevens bezorgen.