Zoekresulaten voor: specifieke onderwijsbehoeften -verhaal

Ondersteuning vanuit een ondersteuningsnetwerk

U hebt vragen over de mogelijkheden voor Ondersteuning in het gewoon onderwijs? Wellicht denkt u dat dit voor een van uw leerlingen een kans is. Wat moet u zich bij Ondersteuning voorstellen?

Gevonden in Thema's voor leerkrachten

Ondersteuning: Wat is de bedoeling van ondersteuning?

Ondersteuning vanuit het ondersteuningsnetwerk is bedoeld om jongeren met specifieke onderwijsbehoeften de lessen of activiteiten te laten volgen in een school voor gewoon onderwijs met hulp vanuit het buitengewoon onderwijs. Vaak volgen leerlingen met die ondersteuning het gemeenschappelijk curriculum. Er zijn ook leerlingen die met een verslag toegang hebben tot buitengewoon onderwijs maar toch in […]

Gevonden in Vragen van leerkrachten

Ondersteuning: Wanneer kan een leerling ondersteuning krijgen?

De onderwijsleersituatie is het uitgangspunt Er is een beperking of er zijn moeilijkheden bij de leerling met een weerslag op het schools functioneren. De leerling heeft dus specifieke onderwijsbehoeften. Er is nood aan specifieke hulp vanuit buitengewoon onderwijs. Het gaat om hulp die de eigen deskundigheid en het hulpaanbod van de school overstijgt. Gecombineerd met […]

Gevonden in Vragen van leerkrachten

Aandacht voor ondersteuning vanuit een ondersteuningsnetwerk: de visie van de CLB’s op verwijzingen en attesten

In Vlaanderen zorgt het CLB voor het gemotiveerd verslag dat toegang tot ondersteuning verleent. De CLB’s van Vlaanderen werken al een aantal jaren aan een gemeenschappelijke visie over het begeleidingstraject van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. Daarbij wordt

Gevonden in Thema's voor leerkrachten

Van handelingsgericht overstapverslag naar Prodia-verslag, Gemotiveerd Verslag en “Verslag”

In CLB-Kempen heeft de werkgroep ‘zorg voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften’ sinds 2009-2010 een ‘handelingsgericht overstapverslag’ geïntroduceerd bij de verwijzing naar buitengewoon onderwijs (BuO) en het geïntegreerd onderwijs (GON). Zo hebben wij onze medewerkers en onze scholen voorbereid op de wijzigingen die er aangaande CLB-verslaggeving op til waren.

Gevonden in Nieuws voor leerkrachten

CLB-Kempen werkt handelingsgericht. Bent u al mee?

Omdat   Handelingsgerichte diagnostiek dé standaard wordt voor de vraaggestuurde CLB-werking Handelingsgericht werken in het Vlaamse onderwijslandschap stilaan maar zeker een belangrijke plaats aan het innemen is De scholen zich volop aan het vormen zijn in deze methodiek

Gevonden in Thema's voor leerkrachten

CLB en school: goede afspraken maken goede vrienden

Waarom de werking van een CLB kan verschillen van school tot school. Bijzondere bepalingen: wat is er zo bijzonder? Elke school in Vlaanderen heeft een contract afgesloten met een CLB. Dat wordt elk jaar nader gespecificeerd in een extra document. De scholen van OVSG kennen dat document onder de naam Afsprakennota, de vrije scholen spreken […]

Gevonden in Thema's voor leerkrachten