Vacatures

Regelmatig komen er binnen CLB-Kempen kortdurende functies vrij. U vindt deze vacatures dan hiernaast.

 

We geloven in alle leerlingen en zien diversiteit als een kracht. Dat geldt eveneens voor ons CLB-team. Kwaliteiten en interculturele competenties zijn voor ons belangrijker dan afkomst, beperking, leeftijd, geslacht of seksuele oriëntatie. Sta je daar achter, dan moedigen we jou ten volle aan om ons team mee te komen versterken.

Wervingsreserve

Spontane sollicitaties kunnen het hele jaar door gericht worden aan de algemene directie. U wordt dan opgenomen in een wervingsreserve. Zodra er een functie vacant komt die bij uw profiel past, nemen we met u contact op.

Functies en diploma’s

Voor een functie binnen CLB-Kempen komen volgende diploma’s in aanmerking:

 

psychopedagogisch consulent
master of licentiaat in de psychologie, pedagogie

 

maatschappelijk werker
professionele bachelor of graduaat in maatschappelijk werk

 

paramedisch werker
professionele bachelor of graduaat in sociale verpleegkunde
professionele bachelor in logopedie en audiologie

 

arts
doctor in de geneeskunde – specialisatie jeugdgezondheidszorg

 

psychopedagogisch werker
professionele bachelor in de toegepaste psychologie
(gegradueerde assistent in de psychologie)

 

administratief werker
professionele bachelor (diploma gegradueerde)

 

administratief medewerker secretariaat
minstens hoger beroepssecundair onderwijs

 

Op de website van het departement Onderwijs vindt u meer informatie over bekwaamheidsbewijzen.

Vacatures

Spontane sollicitaties

CLB-Kempen is regelmatig op zoek naar vervangingen. Aangezien we deze functies op korte termijn moeten invullen is het aangewezen uw interesse in een mogelijke betrekking reeds kenbaar te maken. Gezien de grootte van ons CLB zijn korte interims vaak de eerste aanzet tot langdurige tewerkstelling.