U bent hier: CLB-Kempen > Vacatures

Vacatures

Regelmatig komen er binnen CLB-Kempen kortdurende functies vrij. U vindt deze vacatures hiernaast.

Wervingsreserve

Sollicitaties kunnen het hele jaar door gericht worden aan de algemene directie. U wordt dan opgenomen in een wervingsreserve. Zodra er een functie vacant komt die bij uw profiel past, nemen we met u contact op.

Hoe contacteren?

Bekijk onze contactgegevens. Vermeld de functie indien van toepassing.

Functies en diploma’s

Voor een functie binnen CLB-Kempen komen volgende diploma’s in aanmerking:

psychopedagogisch consulent
master of licentiaat in de psychologie, pedagogie

maatschappelijk werker
professionele bachelor of graduaat in maatschappelijk werk

paramedisch werker
professionele bachelor of graduaat in sociale verpleegkunde

arts
doctor in de geneeskunde – specialisatie jeugdgezondheidszorg

psychopedagogisch werker
professionele bachelor in de toegepaste psychologie
(gegradueerde assistent in de psychologie)

administratief werker
professionele bachelor (diploma gegradueerde)

medewerker
minstens hoger beroepssecundair onderwijs

Op de website van het departement Onderwijs vindt u meer informatie over bekwaamheidsbewijzen.

Vacatures

Artsen

CLB-Kempen heeft als vrij centrum voor leerlingenbegeleiding de opdracht begeleiding en ondersteuning te verzorgen bij schoolgaande kinderen, hun ouders en leerkrachten. Wij hebben vestigingen in Geel, Herentals, Hoogstraten, Mol, Turnhout en Westerlo. Wij werven aan: arts voor 10% tewerkstelling in onze vestiging Westerlo/Herentals vanaf 01-09-2017. Lees meer

Vacatures binnen CLB-Kempen

Op dit moment is er een openstaande vacatures voor een arts. Aangezien we regelmatig op zoek zijn naar vervangingen voor de functies van arts, verpleegkundige, psycholoog, psycho-pedagogisch werker, maatschappelijk werker en administratief medewerker en we deze op korte termijn moeten invullen is het aangewezen uw interesse in een mogelijke betrekking reeds kenbaar te maken. Gezien de grootte van ons CLB zijn korte interims vaak de eerste aanzet tot langdurige tewerkstelling. Lees meer