Verontrustende situaties

Het kan gebeuren dat u in uw omgeving (familie, buurt, bredere omgeving) opmerkt dat kinderen of jongeren zich in een verontrustende situatie bevinden. Wat maakt een situatie verontrustend?