Verontrustende situaties

Het kan gebeuren dat u in uw omgeving (familie, buurt, bredere omgeving) opmerkt dat kinderen of jongeren zich in een verontrustende situatie bevinden. Wat maakt een situatie verontrustend?

Operatie Vaccinatie

CLB-Kempen wil graag zijn steentje bijdragen om onze schoolbevolking voor 95 % gevaccineerd te krijgen tegen mazelen.  Dan kan de ziekte zich nog moeilijk verspreiden.