ASS: De communicatiepuzzel

De laatste jaren heeft het onderwijs zeer sterk ingezet op inclusie. Inclusie betekent echter veel meer dan het openzetten van de schoolpoorten voor kinderen met een beperking. Leerkrachten moeten een leeromgeving creëren die voor alle leerlingen voldoende kansen biedt om maximaal aan het lesgebeuren deel te nemen. Het spreekt voor zich dat dit heel wat uitdagingen met zich meebrengt.

Eén van die uitdagingen is een vlotte communicatie met kinderen met een autismespectrumstoornis (ASS). Sofie Verbandt en Jessy Verschuren hebben daarom een aantal hulpmiddelen en tips gebundeld in de communicatiepuzzel als hulp om deze uitdaging aan te gaan. Sofie liep stage bij Vrij CLB Kempen en Jessy bij het Vrij Instituut voor Buitengewoon Onderwijs in Oud-Turnhout. Zij hebben deze communicatiepuzzel ontwikkeld in het kader van hun bachelorproef Verpleegkunde aan de Thomas More Hogeschool.

Klik op de link hieronder om de communicatiepuzzel te raadplegen.
Naar de communicatiepuzzel