ASS: De communicatiepuzzel

Autisme is een ontwikkelingsstoornis, de informatieverwerking verloopt in de hersenen op een andere manier dan bij iemand zonder autisme. Er bestaan verschillende vormen van autisme, waardoor elke jongere anders is. ASS (autisme spectrum-stoornis) is de verzamelnaam van de verschillende vormen. De diagnose wordt gesteld volgens het classificatiesysteem DSM V.

De aanwezigheid van sociale angst kan een voorspelling geven van het agressief gedrag. Des te hoger de angst, des te meer agressief gedrag er vertoond wordt. Dit kan komen door moeilijkheden omtrent flexibiliteit en planning. ASS kan ook gepaard gaan met ADHD (attention deficit hyperactivity disorder), hierbij wordt het agressief gedrag verklaard door het gedragsprobleem.

 

 

Leg de communicatiepuzzel

Klik hieronder op het puzzelstuk dat je verder wil bekijken om tot een betere communicatie te komen met je leerling. Zo schep je een veilig klasklimaat