Bekendmaking Vrij CLB Kempen

Elk jaar voorzien we een aangepaste versie van de bekendmakingstekst over de werking van het CLB die je kan gebruiken voor het schoolreglement, de infobrochure, de website,…

Door de tekst jaarlijks een kleine update te geven zijn we gerust dat leerlingen, ouders en de school steeds de juiste informatie over onze werking ter beschikking hebben. We maakten een afzonderlijke tekst voor basisonderwijs en secundair onderwijs die onderling licht van elkaar verschillen. We willen dan ook vragen om verouderde versies van deze voorstellingstekst voor de start van het schooljaar te vervangen door deze nieuwe tekst.