Ondersteuning: Wat als ouders geen ondersteuning vanuit het ondersteuningsmodel willen, maar de school wel vragende partij is?

Als ouders geen ondersteuning vanuit het ondersteuningsmodel willen, dan kan het CLB, in uitzonderlijke gevallen, toch een gemotiveerd verslag opmaken zodat de school van het gewoon onderwijs ondersteuning krijgt voor het schoolteam.

Lees Meer “Ondersteuning: Wat als ouders geen ondersteuning vanuit het ondersteuningsmodel willen, maar de school wel vragende partij is?”

Ondersteuning: Welke methodische stappen zetten CLB-medewerkers vooraleer ze tot een advies voor ondersteuning komen?

Het CLB volgt een handelingsgericht diagnostisch traject in nauwe afstemming met ouders, leerling en school. In het diagnostisch traject zijn verschillende fasen te herkennen:

  • Intakefase: vraagverheldering (wat is er aan de hand)
  • Strategiefase: bepalen van verdere stappen en acties in het onderzoek

Aandachtspunt: Het CLB doet altijd onderzoek om te bepalen welke zorg is aangewezen.

Lees Meer “Ondersteuning: Welke methodische stappen zetten CLB-medewerkers vooraleer ze tot een advies voor ondersteuning komen?”