Ondersteuning: Wat zijn de krijtlijnen van het CLB in de besluitvorming rond adviezen voor ondersteuning?

  • Soms gaan leerlingen vanuit het buitengewoon onderwijs terug naar het gewoon onderwijs en is het CLB van het buitengewoon onderwijs van oordeel dat ondersteuning niet nodig is. In dat geval kan het CLB-team van het gewone onderwijs bekijken of ondersteuning voorlopig toch nog wenselijk is.

Lees Meer “Ondersteuning: Wat zijn de krijtlijnen van het CLB in de besluitvorming rond adviezen voor ondersteuning?”

Ondersteuning: Wat is de grondslag van het gemotiveerd verslag en van het verslag dat toegang geeft tot buitengewoon onderwijs?

We brengen verslag uit van het begeleidingstraject (zorggeschiedenis) dat de leerling met specifieke onderwijsnoden doorlopen heeft. Het begeleidingstraject is het gefaseerd proces van zorg dat scholen, CLB en externe hulpverleners aan de leerling aangeboden hebben.

Lees Meer “Ondersteuning: Wat is de grondslag van het gemotiveerd verslag en van het verslag dat toegang geeft tot buitengewoon onderwijs?”

Ondersteuning: Zijn er naast de CLB’s nog instanties die een (gemotiveerd) verslag mogen maken?

Sinds 2015 is enkel het CLB nog bevoegd om een verslag of een gemotiveerd verslag te schrijven. Externe hulpverleningsorganisaties of onderzoeksinstellingen kunnen onderzoeken doen en aanbevelingen maken maar dienen zich te onthouden van adviezen voor buitengewoon onderwijs of ondersteuning.

Lees Meer “Ondersteuning: Zijn er naast de CLB’s nog instanties die een (gemotiveerd) verslag mogen maken?”

Ondersteuning: Zijn er ook ongewenste neveneffecten bij de leerling of is ondersteuning vanuit het ondersteuningsmodel alleen maar goed?

Aan leerlingen (min of meer) continu de boodschap geven dat ze geen ‘gewone’ schoolloopbaan kunnen doorlopen zonder ondersteuning van externen (ondersteuning vanuit het ondersteuningsmodel en/of anderen), kan een impact hebben op het zelfbeeld en de persoonlijkheidsontwikkeling van de leerling.

Lees Meer “Ondersteuning: Zijn er ook ongewenste neveneffecten bij de leerling of is ondersteuning vanuit het ondersteuningsmodel alleen maar goed?”

Ondersteuning: Waar denken leerkrachten over na: over onderwijsbehoeften of over stoornissen?

Praten in functie van onderwijsbehoeften klinkt minder negatief dan praten in functie van stoornissen. Wanneer de onderwijsbehoeften duidelijk in kaart worden gebracht, blijkt soms dat de problematiek veel minder erg is dan verwacht op basis van de vermelde stoornis of het verkregen Verslag dat toegang geeft tot een IAC in het gewoon onderwijs of buitengewoon onderwijs.

Lees Meer “Ondersteuning: Waar denken leerkrachten over na: over onderwijsbehoeften of over stoornissen?”

Ondersteuning: Kan ondersteuning vanuit het ondersteuningsmodel het zorgbeleid op school vervangen?

  • Effecten op de school: De ondersteuner vanuit het ondersteuningsmodel is geen zorgleerkracht. De school moet werk maken van een goed zorgbeleid, waarbij de begeleider vanuit het ondersteuningsmodel wel een ondersteunende rol kan spelen in de vorm van zeer specifieke hulp uit het buitengewoon onderwijs die niet door een gewone school kan gegeven worden.

Lees Meer “Ondersteuning: Kan ondersteuning vanuit het ondersteuningsmodel het zorgbeleid op school vervangen?”