CLB-Kempen zorgt ervoor dat “iedereen” het begrijpt!

“Brieven zijn te moeilijk, te lang, te formeel…”. Zo kregen en krijgen we meer reacties van scholen, ouders en leerlingen over onze schriftelijke boodschappen naar cliënten.
Onze brieven en folders blijken veelal op het bredere CLB-cliënteel te zijn gericht. Daardoor missen kinderen en gezinnen in maatschappelijk kwetsbare situaties soms onze boodschap.

De werkgroep Kansenbevordering besloot dan ook om een van onze “medische brieven” aan een kritische blik te onderwerpen. Samen met gesprekspartners van buiten de CLB-wereld werd vervolgens een visie en procedure ontwikkeld om onze communicatie voor “iedere cliënt” meer toegankelijk te maken.

Wij zijn van plan om onze brieven, folders, documenten volgens die visie te ontwikkelen en herwerken. Een document zal daartoe een kwaliteitsprocedure doorlopen. Het kan vervolgens een “GOK-label” krijgen als het beantwoordt aan de gestelde criteria. Zo hebben we bijvoorbeeld onze informatiefolder over “parelwratjes” herwerkt.
Dit Gok-label dient aan te tonen dat CLB-Kempen kritisch is over de eigen communicatie en tegemoet wil komen aan de behoeften van cliënten in maatschappelijk kwetsbare situaties.