We maken leerkrachten bewust van het belang om vanuit een positieve, waarderende bril naar kinderen te kijken en op zoek te gaan naar de krachten van elk kind.

We maken leerkrachten bewust van het belang om kinderen eigenaarschap te geven over hun zoekproces naar talenten.

We maken leerkrachten bewust dat samenbundelen van krachten met de hele omgeving en vooral ook met de ouders belangrijke voorwaarden zijn om talenten te ontdekken en te verdiepen.

We ontwikkelen en ondersteunen de expertise en competenties van scholen zodat meer leerlingen een optimale studiekeuze maken.

We begeleiden leerkrachten bij de keuzes die leerlingen moeten maken door te werken aan keuzecompetentie, zelfconceptverheldering en horizonverruiming.

Ervoor zorgen dat meer leerlingen een optimale studiekeuze maken.

Leerlingen begeleiden bij de keuzes die ze moeten maken door te werken aan keuzecompetentie, zelfconceptverheldering en horizonverruiming.

 

Keuzecompetentie gaat over:

  • Leren kiezen en beslissen
  • Eigen loopbaanplanning en sturing in eigen handen nemen

Leerlingen moeten in staat zijn om zelf (samen met zijn/haar ouders) verantwoorde beslissingen te nemen, dit zowel voor wat betreft zijn/haar schoolloopbaan als latere beroepskeuze.
Aandachtspunten daarbij zijn:

  • Voortdurend keuzes leren maken
  • Instrumenten (spelen, themapakketten, bezoeken, opendeurdagen, activiteiten, … ) hanteren om het keuzeproces van de leerlingen te begeleiden.
  • Kiezen is een proces dat heel wat implicaties heeft. Leerlingen moeten zich hiervan bewust worden.
  • Het is belangrijk om kinderen in situaties te brengen waarin ze keuzes moeten maken en leren omgaan met de consequenties van kiezen

 

Zelfconceptverheldering gaat over:

  • Realistisch kijken naar zichzelf
  • Ontwikkelen van een positief zelfbeeld

Dit betekent dat we leerlingen ertoe brengen om een realistisch zelfbeeld te ontwikkelen: een heldere en waarheidsgetrouwe kijk op zichzelf.
We doen dit onder meer door leerlingen hun eigen interesses, waarden en verwachtingen te laten ervaren en ontdekken, hen stil te doen staan bij hun gedrag en prestaties in de klas en hen daarover te laten reflecteren.
Cruciaal zijn een positief zelfbeeld, zelfwaardegevoel en zelfvertrouwen.

 

Horizonverruiming gaat over:

  • Breed perspectief: leerlingen zicht geven op beroeps- en studiekeuzemogelijkheden.
  • Informatie zoeken over studiemogelijkheden en arbeidsperspectieven met aandacht voor mogelijkheden doorheen klas- en schoolgebeuren