Een IQ-test voor terugbetaling logopedie?

Soms heeft het CLB al een intelligentieonderzoek gedaan in het kader van onze begeleidingsopdracht. Dan kunnen wij deze gegevens altijd aan de ouders bezorgen. Zij kunnen die dan aan de logopedist doorgeven.

Intelligentieonderzoek louter en alleen in functie van terugbetaling voor logopedie behoort niet tot de kernopdrachten van het CLB. In dat geval zal het CLB doorverwijzen naar privé-psychologen.

Een CLB neemt enkel IQ-testen af om de begeleiding die een leerling nodig heeft op school te realiseren.

VCLB-Kempen hanteert dit standpunt al enkele jaren. Nu wordt het ook gesteund door alle CLB’s (van alle netten) in Vlaanderen.