Welkom op de website van CLB-Kempen.
Lees meer over onze werking.

 

Meteen
naar:

Vacatures

Arts
Spontane sollicitaties
Meer info

Nieuws

Voor leerkrachten

VCLB-Kempen maakt zich verstaanbaar voor anders...
Verontrustende situaties
Smartboards: lastig voor de ogen?

Voor leerlingen

Hoe werkt onderwijskiezer?
Scholenbeurs Secundair Onderwijs Turnhout op 2/...
CLB Ch@t – DEL your problems, Take CTRL of yo...

Voor ouders

Hoe werkt onderwijskiezer?
Informatieavond voor ouders – Op stap naa...
Een nieuwe methode om gehoorverlies tijdig op t...

Thema's

Voor leerkrachten

Ondersteuning vanuit een ondersteuningsnetwerk
Intelligentie meten: hedendaagse basiskennis vo...
WAKANNEKIK

Voor leerlingen

Je kreeg een tuchtmaatregel van de school en je...
Je kreeg een B- of C-attest en je gaat er niet ...
Het CLB en ongewettigde afwezigheden

Voor ouders

Luizen: de nat-kam methode
Intelligentie meten: hedendaagse basiskennis vo...
’t Is maar een prikje … VACCINATIES ZIJN BE...www.clbchat.be

CLB-Kempen nieuws

Een nieuwe methode om gehoorverlies tijdig op te sporen bij kinderen en jongeren

Een nieuwe gehoortestHet centrum voor leerlingenbegeleiding stelt voor …

Een nieuwe methode om gehoorverlies tijdig op te sporen bij kinderen en jongeren.

Slecht horen in de klas kan leiden tot vermoeidheid en stress en vergroot de kans op gedragsproblemen en leerachterstand.  Daarom wordt in het CLB op regelmatige tijdstippen het gehoor van kinderen en jongeren onderzocht.

Kinderen

Goed horen is belangrijk voor de ontwikkeling van de taal en het spreken.  Het maakt het ook makkelijker om met vriendjes te spelen.

Kinderen horen wel eens slecht als ze verkouden zijn of een middenoorontsteking hebben.  Dit is meestal van tijdelijke aard en geneest vanzelf.  Het gehooronderzoek in het CLB heeft niet de bedoeling deze lichte en voorbijgaande gehoordaling vast te stellen.

Wel wil het CLB gehoordaling opsporen waarvan de oorzaak in het binnenoor ligt of in de zenuwen van de hersenbanen.  Soms worden kinderen geboren met dit probleem, andere kinderen gaan slecht horen na een ernstige infectie of ongeval.

In de 1ste kleuterklas ontvangt u voor het medisch onderzoek een vragenlijst waarin naar risicofactoren voor gehoorverlies gevraagd wordt.

Als er geen rsiciofactoren zijn, hoeft er geen gehoortest afgenomen te worden.  Zijn er wel risicofactoren dan neemt het CLB contact op met de ouders en adviseert een gehoortest.

We nemen een toonaudiometrie (korte versie) af bij alle kinderen van het 1ste leerjaar (ook wanneer er geen risicofactoren zijn).

Voor verdere informatie kan u de folder voor ouders omtrent audiometrie lezen.

Jongeren

Kinderen en jongeren worden meer dan vroeger blootgesteld aan lawaai.  Ze gebruiken oortjes of een hoofdtelefoon waarbij het geluid rechtstreeks het trommelvlies en het binnenoor bereikt.  Dit kan in het binnenoor onomkeerbare schade veroorzaken. Geschikte gehoorbescherming voorkomt verdere toename.

Om de gehoorschade door lawaai op te sporen wordt bij tieners het verstaan van spraak in rumoer getest.

We gebruiken de SPIN-test bij alle leerlingen uit het 5e leerjaar en 3e secundair in plaats van de huidige klassieke toonaudiometrie.

Voor verdere informatie kan u de folder voor ouders met uitleg over de spraak-in-ruis (SPIN)-test lezen

Na het onderzoek

Bij een afwijkend testresultaat verwijst de CLB-arts het kind of de jongere door naar een neus-keel-oor-arts voor verder onderzoek.  Die zal dan onderzoek doen naar de oorzaak en maatregelen voorstellen indien nodig.

Als het CLB de resultaten van het controleonderzoek bij de NKO-arts krijgt, dan kunnen CLB en school samen naar de meest gepaste aanpak zoeken.

Dit nieuw screeningsprogramma is er gekomen dankzij een samenwerking tussen de Vlaamse overheid, de VWVJ, de KULeuven en de CLB’s.

Naar vorige pagina

Info geplaatst op 27/09/2016 en laatst aangepast op 06/02/2017.

Oei, een mama op school!

Hartverscheurend zat een kleutertje in de klas te huilen. De juf vertelde: “Het is zijn eerste schooldag en Mathias mist zijn mama”. Met tussenpozen zweeg hij eventjes, maar kwam er een volwassene de klas binnen, dan zette Mathias weer alle registers open.
Lees meer

"Wat moet ik doen als ik een vaccinatiekaart verloren ben?"

Het aantal verhalen dat over het CLB de ronde doet, is niet op één hand te tellen. Het aantal vragen evenmin. Veel daarvan zien we regelmatig terugkomen. Bekijk de veelgestelde vragen.