Heeft mijn kind ADHD?

U vraagt zich af of het normaal is dat uw kind altijd zo druk is? Of de leerkracht praat luidop over hyperkinetische kinderen? ADHD is een stoornis die momenteel – samen met de bijhorende medicatie – veel aandacht in de media krijgt.

Als CLB spelen we hierin een belangrijke rol: overhaast beslissingen nemen is nooit goed. Belangrijk hierbij is dan ook dat alle gegevens rustig op een rij worden gezet. CLB-Kempen volgt een uitgebreid stappenplan om zo gericht advies aan u te kunnen geven. Via vragenlijsten, een klasobservatie, eventuele aandachtsproeven, anamnesegesprek, … vormen wij een duidelijk beeld. Pas daarna wordt er over de mogelijkheid van ADHD gepraat.

De eerste stap is een verkennend gesprek. Hiervoor maakt u een afspraak op uw vestiging.

Wenst u meer achtergrondinformatie over ADHD, dan raden we de website van centrum ZitStil aan.