Hoe vaak en waarom moet mijn kind op medisch onderzoek?

Je zoon/dochter is volop aan het groeien en ontwikkelen. Als CLB is het onze taak om het schoolgaan en opgroeien van jouw zoon/dochter zo goed mogelijk te volgen en je te helpen als je hierover vragen hebt. Daarbij horen op regelmatige tijdstippen contactmomenten.

De Vlaamse Regering wil dat het CLB elk kind op vaste momenten dezelfde zorg en hulp kan aanbieden. Daarom zijn deze contactmomenten wettelijk verplicht, ook als je zelf regelmatig naar de dokter gaat met je zoon/dochter.
Er zijn
vijf verplichte contactmomenten:

 

Kan ik het medisch onderzoek weigeren?

Als je bezwaren hebt tegen een verplicht contactmoment door de CLB-arts, mag je dat ook door een andere CLB-arts van het centrum of een ander centrum, of door een externe arts laten uitvoeren.

Je moet daarvoor wel schriftelijk verzet aantekenen bij de directeur van het centrum.
De externe arts moet dezelfde onderzoeken uitvoeren en je draagt zelf de kosten.
Wat onderzocht moet worden, laat het CLB je weten nadat het schriftelijk verzet is ontvangen.
De arts die de onderzoeken uitvoert, moet na het onderzoek een verslag ervan bezorgen aan het CLB.

Meer info: https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/systematisch-contact-medisch-onderzoek-en-vaccinaties