Ik denk dat mijn kind ADHD heeft. Bestaat daar een test voor?

Een diagnose ADHD kan niet gesteld worden op basis van één test.
Na telefonisch contact met onze dienst kunnen we u uitnodigen voor een eerste gesprek waarin we gaan bekijken wat de problemen juist zijn (thuis, op school, elders).

Op basis hiervan bekijken we in een teamoverleg of verder onderzoek aangewezen is en zo ja, welke stappen er dan best kunnen gezet worden.
Dit kan het volgende inhouden: een gesprek met de leerkracht, vragenlijsten voor ouders, leerkracht en eventueel leerling zelf, een klasobservatie, een testonderzoek.

Een verdere doorverwijzing naar een kinderpsychiater kan nodig zijn. Als u denkt aan medicatie voor uw kind, dan is het noodzakelijk dat ook een kinderpsychiater de diagnose bevestigt.

Voor meer uitleg, neemt u best contact op met de CLB-medewerker die verbonden is aan de school van uw kind.

Wenst u meer achtergrondinformatie over ADHD, dan raden we de website van centrum ZitStil aan.