Ik wens een gesprek. Kan ik hiervoor langskomen op het CLB?

Onze medewerkers zijn vaak aanwezig op de scholen: een overleg met een leerkracht, bespreking met directie, een klasobservatie, begeleidingsgesprek met een leerling.

Wenst u een gesprek, dan kan u daarom best vooraf de medewerker of vestiging contacteren. Veel gesprekken laten we om praktische redenen trouwens doorgaan op de school van uw kind. Vaak is dit voor u veel dichter bij huis dan onze vestiging!

Op de vestigingen is er steeds permanentie tijdens de openingsuren. Uw vraag kan dus genoteerd worden en doorgegeven aan de betrokken medewerker. Zij kunnen ook nazien wanneer de medewerker bereikbaar is op de vestiging.