Info over verder studeren, bij wie kan ik terecht?

Leerkrachten die info zoeken over verdere studies kunnen met hun vragen terecht bij de CLB-contactpersoon van hun school. Wanneer je een vraag hebt in verband met een specifieke leerling, neem dan best contact op met de CLB-medewerker van de school. Via de scholen en medewerkers vind je de namen en contactgegevens van de CLB-medewerkers die in jouw school komen.

Wie zelf op zoek wil gaan, vindt in www.onderwijskiezer.be een portaalsite die voor de verschillende studieniveaus o.a. (links naar) overzichten van studiemogelijkheden en meer concrete inhoudelijke informatie biedt en voor bepaalde studieniveaus randinformatie rond b.v. financiële aspecten, een kot zoeken,…