Informatie uitwisselen over leerlingen

Als leerkracht, zorgcoördinator, interne leerlingenbegeleider, sta je dicht bij leerlingen en hun ouders. Jullie opvolging van de leerlingen, snelle signalering en tijdige ondersteuning waarborgen hun optimale ontwikkeling. Als CLB werken we aanvullend op jullie inspanningen. Dat maakt het noodzakelijk dat wij informatie met elkaar uitwisselen over onze leerlingen. Wat dat laatste betreft, zijn er een aantal regels waar we rekening mee moeten houden. Regels die gegevensuitwisseling betreffen zoals beroepsgeheim, GDPR en de privacywetgeving, maar ook het decreet rechtspositie minderjarigen, dat kinderen en jongeren bepaalde rechten toekent in de hulpverlening. Binnen de wettelijke grenzen kunnen we informatie over de leerling uitwisselen als dat de leerling ten goede komt. 

Lees meer hierover in onze informatiefolder.