Is het verplicht om als ouders mee te komen bij het medisch onderzoek in de 1e kleuterklas?

Het is niet verplicht om als ouders aanwezig te zijn bij dit onderzoek. Toch ervaren wij dat de aanwezigheid van een vertrouwde persoon bij dit medisch onderzoek een grote meerwaarde is. Uw kind voelt zich beter op zijn gemak, wat de betrouwbaarheid van de onderzoeksgegevens verhoogt. Als ouder ben je in de mogelijkheid om eventuele vragen rechtstreeks te stellen. De dokter en de verpleegkundige kunnen rechtstreeks bijkomende informatie vragen én geven aan de ouders.

Kortom, zowel voor ouders, kleuters als CLB is het fijn om samen naar het onderzoek te komen.