Je hebt een vraag voor het CLB maar je bent geen leerling meer

Ons CLB begeleidt enkel leerlingen en hun ouders van het basisonderwijs, secundair onderwijs of het deeltijds leren en werken. De scholen waar wij de begeleiding voorzien vind je hier per vestiging. Als je elders naar school gaat, dan moet je het CLB van jouw huidige school contacteren.

Wanneer kan je toch bij ons terecht?

  • Als je nog leerplichtig en buitenlander bent en als je informatie wil over het Vlaams onderwijs.
  • Als je een tweede mening wil nadat je het CLB van je eigen school al hebt geconsulteerd.
  • Als je je vaccinatieschema nodig hebt.

We verwijzen je door…

  • Als je al hoger onderwijs volgt en je wil van richting veranderen.
    Dan kunnen de trajectbegeleiders van de hogescholen of de diensten voor studieadvies van de universiteiten je verder helpen.
  • Als je geen student meer bent, dan kunnen er heel wat andere instanties je helpen.

We willen je op de juiste weg helpen in je zoektocht naar hulp.
Daarom hebben we een doorverwijsgids samengesteld.
Hierin vind je de adressen van de instanties in onze regio die jou kunnen verder helpen.
Er zijn ook heel wat interessante websites gebundeld in die gids.