Je kreeg een B- of C-attest en je gaat er niet mee akkoord, wat kan je doen?

Een delibererende klassenraad beslist op het einde van het schooljaar voor alle regelmatige leerlingen of ze geslaagd zijn of niet, of een leerling klaar is voor het volgende leerjaar. Die klassenraad bestaat uit leerkrachten en de directeur van de school.

De rol van het CLB

De CLB-medewerker kan deelnemen aan de klassenraad, op vraag van de school. Daar kan de CLB-medewerker verduidelijking brengen en zijn mening geven om de stem van de leerling te laten horen. Zo helpt het CLB om tot een volledige inschatting van de leerling te komen.  De CLB-medewerker is een raadgevend persoon op de klassenraad maar hij kan niet stemmen bij het nemen van de beslissing.

De klassenraad heeft een beslissing genomen

De ouders en leerling kunnen ervoor kiezen om beroep aan te tekenen tegen een beslissing van de klassenraad (B- of C-attest). Hoe je beroep aantekent, staat in het schoolreglement van jouw school.  Kort samengevat zijn er twee stappen:

  1. Je vraagt een persoonlijk gesprek met een afgevaardigde van het schoolbestuur, meestal is dit de directeur. Na dit gesprek wordt er beslist of er een nieuwe klassenraad komt of niet.
  2. Komt de klassenraad niet opnieuw samen of ben je het niet eens met de nieuwe beslissing van de klassenraad dan kan je als ouder beroep aantekenen bij de beroepscommissie van de school. Ouders en leerlingen kunnen hierbij een raadsman kiezen om hen bij te staan.

De taak van raadsman kan de begeleidende CLB-medewerker niet opnemen. Hij is in de eerste plaats de begeleider van de leerling.  Maar een CLB-medewerker moet ook goed kunnen samenwerken met het schoolteam.  Als een leerling en de school een conflict krijgen, wordt dat voor het CLB moeilijk: het CLB moet immers proberen beide partijen te ondersteunen.  Bovendien heeft het CLB beroepsgeheim. In dit alles staan voor de CLB-medewerker de belangen van de leerling steeds centraal.

Het CLB kan je wel ondersteunen om goed voorbereid voor de beroepscommissie te verschijnen.  Neem daarom contact op met de coördinator van de betrokken CLB-vestiging.  Deze ondersteuning kan gegeven worden door een coördinator van één van onze vestigingen of de directeur, we bekijken intern wie beschikbaar is om dit op te nemen.