Je kreeg een B- of C-attest en je gaat er niet mee akkoord, wat kan je doen?

Een delibererende klassenraad beslist op het einde van het schooljaar voor alle regelmatige leerlingen of ze geslaagd zijn of niet, of een leerling klaar is voor het volgende leerjaar. Die klassenraad bestaat uit leerkrachten en de directeur van de school.

De rol van het CLB

De CLB-medewerker kan deelnemen aan de klassenraad, op vraag van de school. Daar kan de CLB-medewerker verduidelijking brengen en zijn mening geven om de stem van de leerling te laten horen. Zo helpt het CLB om tot een volledige inschatting van de leerling te komen.  De CLB-medewerker is een raadgevend persoon op de klassenraad maar hij kan niet stemmen bij het nemen van de beslissing.

De klassenraad heeft een beslissing genomen

De ouders en leerling kunnen ervoor kiezen om beroep aan te tekenen tegen een beslissing van de klassenraad (B- of C-attest). Hoe je beroep aantekent, staat in het schoolreglement van jouw school.  Daarbij kunnen ouders en leerling een raadsman kiezen om hen te ondersteunen.

De CLB-medewerker is in de eerste plaats de begeleider van de leerling.  Maar een CLB-medewerker moet ook goed kunnen samenwerken met het schoolteam.  Als een leerling en de school een conflict krijgen, wordt dat voor het CLB moeilijk: het CLB moet immers proberen beide partijen te ondersteunen.  Bovendien heeft het CLB beroepsgeheim.

De taak van raadsman kan de begeleidende CLB-medewerker dus niet opnemen, omdat hij neutraal moet zijn tussen school en leerling.  De begeleiding die loopt vanuit het CLB, kan wel gewoon doorlopen.

Als je er toch voor kiest om ondersteund te worden door iemand van  CLB-Kempen, dan kan enkel een coördinator van een andere vestiging van het CLB optreden als raadsman. Voorwaarde is dat de beroepsprocedure is gevolgd, zoals die is beschreven in het schoolreglement.  Je kan uiteraard ook andere personen als raadsman vragen, bijvoorbeeld een CLB-medewerker van een ander CLB, een leerkracht van een andere school, of een andere persoon die je vertrouwt en die kennis van zaken heeft.