Kan ik een leerling bespreken?

Een leerling kan besproken worden mits er geen weigering is tot CLB-begeleiding van de ouders of leerling zelf (vanaf 12 jaar). Er wordt een afspraak gemaakt voor een overleg met de CLB-medewerker van de school. Hoe die afspraak gemaakt wordt, hangt af van school tot school (bv. aanvraag MDO, zie ook de thematekst over bijzondere bepalingen).