Kunnen jullie mij helpen met mijn eindwerk, opdracht, presentatie, … ?

Het CLB krijgt eigenlijk geen omkadering (geld, mankracht) om dit soort vraag op te nemen. Uiteraard hebben we wel veel informatie over studie- en schoolkeuze in onze infotheek. En soms wil een collega wel op je vragen antwoorden, maar dit behoort dus niet tot onze opdracht vanuit het CLB-decreet.

Zoek je meer informatie, dan stellen we daarom voor om andere kanalen te gebruiken: bibliotheek, JAC of JIP in je buurt, de website van de VCLB-Koepel, …