LARS: Een elektronisch leerlingendossier voor de CLB’s

Vanaf september 2011 zie je CLB-medewerkers geregeld aan de slag met een laptop, tijdens overlegmomenten, bij het geven van informatie en advies, bij het uitvoeren van onderzoeken…

Dat komt omdat we in ons CLB vanaf september 2011 al onze leerlinggebonden tussenkomsten invoeren in een elektronisch leerlingendossier. Dus niet meer in een papieren dossier, maar in een dossier op het internet.

LARS is de webtoepassing die al enkele jaren gebruikt wordt in alle CLB’s in Vlaanderen. Van elke leerling is een “on line” dossier voorhanden met de gegevens die het CLB over die leerling verzameld heeft. Als een leerling van school verandert krijgt het CLB dat die school begeleidt toegang tot het leerlingendossier.

 

Onze medewerkers zetten sinds 2011 alle leerlinggebonden informatie in LARS, onze medische collega’s deden dat al langer. Langzamerhand bevat het elektronisch dossier de meest relevante gegevens; voor oudere gegevens moeten we de papieren dossiers nog raadplegen.

 

CLB-Kempen heeft al zijn veldmedewerkers een laptop gegeven, zodat zij ook op verplaatsing LARS kunnen raadplegen en aanvullen. Als we in de school aan het werk zijn, dan profiteren we mee van de internetverbinding die op school aanwezig is, waarvoor dank aan de scholen. Scholen zoeken samen met ons naar de beste technische oplossing voor het leggen van de internetverbinding.

 
Uiteraard is deze webtoepassing streng beveiligd. Voor het elektronisch dossier van een leerling gelden dezelfde bepalingen wat betreft inzagerecht en beroepsgeheim als voor het papieren dossier.
Meer weten over LARS? www.clb-lars.be