ASS: De communicatiepuzzel

 

Hopelijk vond je via de de communicatiepuzzel al heel wat inspiratie om aan de slag te gaan met de communicatie met jongeren met ASS.

Met dit laatste puzzelstukje willen we nog enkele extra informatiebronnen aanreiken die kunnen bijdragen tot een vlotte communicatie met jongeren met ASS.

Diensten


Boeken

  • Geef me de 5: Een praktisch houvast bij de opvoeding en begeleiding van kinderen met autisme (18e druk). De Bruin, C. (2018). Doetinchem: Graviant educatieve uitgaven
  • Autisme in de klas (eerste druk). Awouters, S., & Beunckens, I. (2017)Leuven: Acco.
  • Opvoedwijzer: driftbuien & woedeaanvallen: omgaan met boosheid en frustratie bij kinderen met autisme en ADHD (eerste druk). Baker, J. (2010). Amsterdam: Hogrefe uitgevers.
  • Emotionele ontwikkeling in verbinding: een coachingsmethodiek voor begeleiders van cliënten met probleemgedrag. (1e druk). Morisse, F., De Belie, E., Blontrock, M., Verhasselt, J., & Claes, C. (2017). Doetinchem: Garant – uitgevers N.V.
  • De kracht van mentaliseren. (1e druk). Hutsebaut, J., Nijssens, L., & van Vessem, M. (2021). Amsterdam: Boom uitgevers.


Artikels


Downloads