Mijn kind gaat logopedie volgen. Ik heb recht op terugbetaling mits een IQ-test. Kan ik hiervoor bij het CLB terecht?

Als CLB gaan we niet dadelijk in op deze vraag. In overleg met de school en ouders bekijken we of een intelligentieonderzoek een meerwaarde betekent voor de begeleiding van het kind op school.
Als het CLB al beschikt over intelligentiegegevens kunnen deze wel bezorgd worden.