Mijn kind heeft overal pijn maar de dokter vindt geen lichamelijke oorzaak. Moet ik mijn kind dan toch naar school sturen?

Zowel kleine kinderen als jongeren klagen wel eens van allerlei kwaaltjes en pijnen zonder dat er direkt een lichamelijke oorzaak voor gevonden wordt. Indien zich dit regelmatig herhaalt kan dit een signaal zijn van een moeilijkere periode, van zich niet goed in z’n vel voelen, van een te grote belasting, van faalangst, problemen met school of vrienden, …

Luisteren en praten lijkt hier de boodschap. U kan dit eventueel bespreken met leerkrachten of andere vertrouwensfiguren en vragen om alert te zijn voor signalen. Indien u hierin graag ondersteund wordt kan u altijd hulp vragen aan het CLB.

Als er geen medische oorzaak is, dan is er geen reden om het kind thuis te houden. Probeer het kind in de mate van het mogelijke regelmatig naar school te laten gaan.