Ondersteuning: Als er toch regelgeving bestaat waarom dan nog een CLB-visietekst?

De nieuwe visie sluit aan bij de nieuwe houding ten aanzien van handicap en bij het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap dat door België geratificeerd werd in juli 2009.

  • Een ‘handicap’ is in dat verdrag geen statisch, persoonsgebonden kenmerk, maar wel een interactioneel gegeven. De mate van handicap hangt af van de mate van afstemming tussen de omgeving en de persoon met een beperking (visie van Het Vlaams Agentschap voor personen met een handicap (VAPH) maar ook van het Vlaamse beleidsdomein onderwijs en vorming en van De International Classification of Functioning, Disability and Health for Children and Youth (ICF-CY))
  • personen met een handicap hebben recht op redelijke aanpassingen (VN-verdrag)