Ondersteuning: Begeleidt het CLB ook ondersteuning vanuit het ondersteuningsmodel nadat die gestart is?

De procedures en de wettelijke verplichtingen die een CLB moet naleven bij toeleiden naar ondersteuning vanuit het ondersteuningsmodel, nemen voor de CLB-medewerkers steeds meer tijd in beslag (zie elders op deze website). Komt een CLB dan nog toe aan de feitelijke begeleiding van de betrokken leerlingen?

Het wel en wee van de leerlingen met ondersteuning blijft onze bijzondere aandacht trekken. In de loop van het schooljaar zijn er voor elke leerling met ondersteuning meerdere besprekingen – sommige scholen plannen ook nog een apart overleg over de concretisering van het individueel handelingsplan. Dat telt aardig op voor een CLB-medewerker. Niet zelden moeten er keuzen gemaakt worden.

Zie verder ook volgende vragen: