Ondersteuning: Heeft de ernst van de handicap nog invloed op de ondersteuning?

De ernst van de handicap (kwalificatie matig/ernstig) is weggevallen voor de bepaling van de intensiteit en duur van de hulp. Dat betekent dat de begeleiding voortgezet kan worden gedurende alle schooljaren van het betrokken onderwijsniveau op voorwaarde dat er nog noden zijn.

Dat geldt dus ook voor leerlingen die hun GON-begeleiding volgens de oude regelgeving hebben opgebruikt.