Ondersteuning: Heeft het CLB toegevoegde waarde tegenover de specialisten van het buitengewoon onderwijs?

  • Een CLB-medewerker moet niet op alle mogelijke vragen onmiddellijk een antwoord kunnen geven. De CLB-medewerker is niet noodzakelijk de grote specialist in de betreffende handicap. Daarvoor is er juist de expertise vanuit het Buitengewoon Onderwijs gevraagd. Die ondersteuner uit het buitengewoon onderwijs heeft in principe wel de noodzakelijke kennis over de beperking.
  • De CLB-medewerker bezit wel de noodzakelijke kennis van buitengewoon onderwijs.
  • Maar vooral bewaakt een CLB-medewerker in het overleg de optimale afstemming van de ondersteuning: zie ook: “Wat doet de CLB-medewerker dan op een overleg over ondersteuning?