Ondersteuning: Kan ondersteuning vanuit het ondersteuningsmodel het zorgbeleid op school vervangen?

  • Effecten op de school: De ondersteuner vanuit het ondersteuningsmodel is geen zorgleerkracht. De school moet werk maken van een goed zorgbeleid, waarbij de begeleider vanuit het ondersteuningsmodel wel een ondersteunende rol kan spelen in de vorm van zeer specifieke hulp uit het buitengewoon onderwijs die niet door een gewone school kan gegeven worden. Een van de voorwaarden voor ondersteuning is juist dat de compenserende of dispenserende maatregelen die de school al nam worden voortgezet.
  • Effecten op de organisatie van de school: Het grote aantal leerlingen met ondersteuning en ondersteunende begeleiders kan in sommige scholen leiden tot een verminderde effectiviteit en effici├źntie van de eigen zorg.