Ondersteuning: Waar denken leerkrachten over na: over onderwijsbehoeften of over stoornissen?

Praten in functie van onderwijsbehoeften klinkt minder negatief dan praten in functie van stoornissen. Wanneer de onderwijsbehoeften duidelijk in kaart worden gebracht, blijkt soms dat de problematiek veel minder erg is dan verwacht op basis van de vermelde stoornis of het verkregen Verslag dat toegang geeft tot een IAC in het gewoon onderwijs of buitengewoon onderwijs.