Ondersteuning: Waar kan ondersteuning georganiseerd worden?

Ondersteuning vanuit het ON kan georganiseerd worden in:

  • Het basisonderwijs (kleuteronderwijs en lager onderwijs)
  • Het secundair onderwijs (inclusief Se-n-Se = Secundair-na-Secundair, de vroegere 7de jaren TSO en KSO),
  • Het deeltijds beroepssecundair onderwijs (DBSO)
  • Het hoger beroepsonderwijs (HBO5)