Ondersteuning: Waar moeten CLB-medewerkers verder nog speciaal op letten?

  • Bij de overstap van het lager naar het secundair onderwijs maar ook bij de overstap van de ene school naar de andere moet het “eerste” CLB-team minstens een voorzet geven en aanduiden wat volgens hen de ondersteuningsbehoeften van de leerling zijn. Er zijn ook leerlingen waar het niet zo duidelijk is dat ondersteuning in de nieuwe school zal nodig zijn.  In een tweede overleg, met de nieuwe school en de dienstverlenende school, zullen de onderwijsbehoeften van de leerling herbekeken worden in de context van de nieuwe school met haar eigen zorgaanbod. De aard van de ondersteuning wordt eveneens in het tweede overleg bepaald.
  • Aandacht voor lange termijnplanning: wat is de beste keuze voor nu én later?
  • Wat zijn de verwachtingen op langere termijn? Is een ASO-traject voor leerlingen met ondersteuning zinvol als verder studeren geen optie is? Op lange termijn kan de overstap naar buitengewoon secundair onderwijs voor sommige leerlingen beter zijn. Instap in het buitengewoon secundair onderwijs na de leeftijd van 14 of 15 jaar ligt al moeilijker. Ouders en leerling moeten daarvan op de hoogte zijn!