Ondersteuning: Waarover mag/moet het CLB beslissen?

  • Het CLB beslist, na overleg met ouders, school en zo mogelijk met de leerling zelf, of ondersteuning vanuit een ON een antwoord kan zijn op de onderwijsbehoeften van de leerling. De school moet hierbij kunnen aantonen dat ze zelf ook al maatregelen genomen hebben om de leerling te ondersteunen en dat deze onvoldoende zijn.
  • Daarnaast bekijkt het CLB tot welke doelgroep de leerling hoort (uit welk type buitengewoon onderwijs de ondersteuning moet komen).