Ondersteuning: Wat als ouders geen ondersteuning vanuit het ondersteuningsmodel willen, maar de school wel vragende partij is?

Als ouders geen ondersteuning vanuit het ondersteuningsmodel willen, dan kan het CLB, in uitzonderlijke gevallen, toch een gemotiveerd verslag opmaken zodat de school van het gewoon onderwijs ondersteuning krijgt voor het schoolteam.

De hulp kan dan niet leerlinggericht ingezet worden maar wel leerkrachtgericht of op het niveau van schoolondersteuning.

De CLB-medewerker geeft in het besluit van het Gemotiveerd Verslag steeds duidelijk aan of ouders al dan niet akkoord zijn met de opmaak ervan.