Ondersteuning: Wat doet de CLB-medewerker dan op een overleg over ondersteuning?

Het CLB-team:

 • heeft een ‘onafhankelijke positie’ t.o.v. de leerling
 • bewaakt het proces:
  • – ervoor zorgen dat iedereen aan bod kan komen
  • – alert zijn voor non-verbale signalen (bv. bij ouders of leerling die niets durven zeggen)
 • moet de onderwijsloopbaan van de leerling op langere termijn in de focus houden
 • bewaakt ook dat de ondersteuning gericht is op ‘empowerment’ en niet te ‘betuttelend’ wordt. De leerling moet er zelf sterker van worden want uiteindelijk moet hij het alleen doen in de maatschappij. We blijven m.a.w. gericht op integratie.
 • kan het perspectief innemen van de diverse betrokkenen
 • peilt naar de verwachtingen naar ondersteuning. Wat moet die concreet bieden? Zijn die verwachtingen realistisch?
 • peilt naar de ‘meerwaarde’ van ondersteuning
 • schetst de onderwijsbehoefte: waarom is de expertise vanuit het Buitengewoon Onderwijs noodzakelijk?
 • houdt in de focus of ondersteuning vanuit een ON een goed antwoord blijft vormen op de onderwijsbehoefte van de leerling