Ondersteuning: Wat is de bedoeling van ondersteuning?

Ondersteuning vanuit het ondersteuningsmodel is bedoeld om

  • jongeren met specifieke onderwijsbehoeften
  • de lessen of activiteiten te laten volgen in een school voor gewoon onderwijs
  • met hulp vanuit een ondersteuningsnetwerk of een school vanuit het buitengewoon onderwijs.

Vaak volgen leerlingen met die ondersteuning het gemeenschappelijk curriculum. Er zijn ook leerlingen die met een verslag toegang hebben tot buitengewoon onderwijs maar toch in het gewoon onderwijs school lopen. Zij kunnen sinds 01-09-2015 ook ondersteuning krijgen en hebben veelal een individueel aangepast curriculum. Zij moeten dus niet dezelfde doelstellingen halen als hun klasgenoten.