Ondersteuning: Wat is de grondslag van het gemotiveerd verslag en van het verslag dat toegang geeft tot buitengewoon onderwijs?

We brengen verslag uit van het begeleidingstraject (zorggeschiedenis) dat de leerling met specifieke onderwijsnoden doorlopen heeft. Het begeleidingstraject is het gefaseerd proces van zorg dat scholen, CLB en externe hulpverleners aan de leerling aangeboden hebben.

Wat heeft gewerkt en wat niet, en waarom zijn de mogelijkheden van het zorgbeleid van de gewone school uitgeput? Is de besluitvorming op de onderscheiden momenten in het traject (zorgniveaus of fasen van het zorgcontinuüm) optimaal verlopen? Het verduidelijken van de zorggeschiedenis is één van de belangrijkste argumenten om te verantwoorden dat een leerling best ondersteuning vanuit een ON krijgt of in een ander geval best de overstap maakt naar het buitengewoon onderwijs.

Een ander belangrijk onderdeel van het (gemotiveerd) verslag is het ‘gewenste onderwijsaanbod’ op dit moment. Het zoeken naar afstemming van de specifieke onderwijsnoden van de leerling en het geboden onderwijs dus. Wat heeft deze leerling nu nodig en in welk concreet onderwijsaanbod zal dit kind het beste gedijen in de toekomst? Wat is de volgende stap in dit zorgtraject?

Deze visie op verslaggeving betekent ook iets voor scholen en hun intern zorgsysteem. Scholen zullen, in overleg met CLB en ouders, de stappen van hun zorgtraject moeten kunnen aantonen. Ze schrijven mee aan het verslag of zorgen er althans voor dat hun zorggegevens voor CLB-medewerkers op een bepaalde manier beschikbaar zijn.