Ondersteuning: Wat is de rol van het CLB bij het opvolgen en evalueren van een ondersteuning vanuit het Ondersteuningsmodel?

Als de ondersteuning is opgestart, volgt het CLB-team de leerling mee op. Dit wil zeggen dat het CLB betrokken partij blijft in het formuleren en evalueren van concrete doelstellingen en begeleidingsmaatregelen. Een medewerker van het CLB-team neemt op vraag deel aan het overleg, wegens tijdsdruk kunnen we enkel aanwezig zijn als dat nodig is. (zie punt: Ondersteuning: moet het CLB op elk overleg over de ondersteuning aanwezig zijn)