Ondersteuning: Wat zijn de krijtlijnen van het CLB in de besluitvorming rond adviezen voor ondersteuning?

  • Soms gaan leerlingen vanuit het buitengewoon onderwijs terug naar het gewoon onderwijs en is het CLB van het buitengewoon onderwijs van oordeel dat ondersteuning niet nodig is. In dat geval kan het CLB-team van het gewone onderwijs bekijken of ondersteuning voorlopig toch nog wenselijk is. Als school en CLB van mening zijn dat de leerling het gemeenschappelijk curriculum kan volgen en dat ondersteuning daarvoor noodzakelijk en voldoende is, dan kan een gemotiveerd verslag geschreven worden en vervalt het oorspronkelijke verslag dat toegang gaf tot het buitengewoon onderwijs.
  • Als leerlingen van het CLB een advies buitengewoon onderwijs krijgen dan geeft het CLB geen alternatief advies voor ondersteuning als zo’n ondersteuning geen zin heeft.
  • Sinds 2015 is er een nieuwe mogelijkheid. Een leerling kan met een verslag school lopen in het gewoon onderwijs. Als de betrokken school van oordeel is dat het volgen van het gemeenschappelijk curriculum voor de leerling niet mogelijk is maar wel het volgen van een individueel aangepast curriculum dan kan de leerling met het verslag in het gewoon onderwijs blijven en als dat zinvol is kan dat met ondersteuning.