Ondersteuning: Wat zouden we als CLB nog graag anders willen zien: vragen en bedenkingen voor de overheid.

  • We vragen een aanpassing van de regelgeving voor leerlingen met duidelijke onderwijsbehoeften (bv. niet-aangeboren hersenletsel,…) die de ondersteuning van het buitengewoon onderwijs nodig hebben, maar die niet voldoen aan de toelatingsvoorwaarden van type 4, 6 of 7.
  • Er is nood aan transparante criteria om de duur en intensiteit van de begeleiding te bepalen.