Ondersteuning: Wie bewaart het gemotiveerd verslag?

Sinds september 2021 wordt elk Gemotiveerd Verslag dat opgemaakt wordt door het CLB, automatisch in een digitaal leerlingenpaspoort (IRIS) bewaard. De school waar de leerling ingeschreven is, kan via IRIS het Gemotiveerd Verslag raadplegen. De school kan aan andere betrokkenen zoals het ondersteuningsnetwerk eveneens toegang tot het Gemotiveerd Verslag verlenen. Het CLB geeft een schriftelijk kopie van het Gemotiveerd Verslag aan ouders.