Ondersteuning: Wie bewaart het gemotiveerd verslag?

De school voor gewoon onderwijs bewaart het originele gemotiveerde verslag dat door alle partijen is ondertekend. De ouders, het CLB, het ondersteuningsnetwerk of de school voor Buitengewoon Onderwijs bewaren hier een kopie van.