Ondersteuning: Wie kiest de dienstverlenende school?

Elke school (gewoon onderwijs en buitengewoon onderwijs) kiest voor één ondersteuningsnetwerk. Voor specifieke hulpvragen kunnen ze ook ondersteuning vragen vanuit andere ondersteuningsnetwerken.

De scholen van het gewoon onderwijs melden de hulpvragen aan:

  • Voor type 2, 4, 6 en 7 (auditief): bij de dienstverlenende school voor buitengewoon onderwijs.
  • Voor type basisaanbod, 3, 7 (taal/spraak) en 9: bij het ondersteuningsnetwerk.